Beeldbank Schoolkring Zeijen

ONDERZOEK NAAR RECHTHEBBENDEN

  Olfo Foto / O.L.F.O. Foto
Straatfotograaf Geert Hazenberg, Oldekerk - Groningen. "Een straatfotograaf die je bij allerlei gelegenheden vroeger tegen kwam."

Historisch Marum: "Eveneens een bekende verschijning in het midden van de 20e eeuw, was de straat-fotograaf Hazenberg (OLFO) uit Oldekerk. In de meeste familie albums komen de straat-foto’s van Hazenberg wel voor, twee fotootjes van 6 bij 8 cm, tezamen afgedrukt op ansichtformaat. Jarenlang werden deze foto’s, nadat ze vanuit Hazenbergs ‘donkere-kamer’ weer het licht zagen, opgehangen in een etalage in Marum, waarna dan de kaart of een enkele foto kon worden gekocht."

('Olfo' komt van 'Oldekerk Fotografie')

(Personeel)advertentie gevonden in kranten: o.a. 20 december 1947, 10 februari 1966.
Géén vermelding in het RKD register gevonden
Voorlopig resultaat: Kunnen wel eens meerdere fotografen zijn, waarbij Olfo als "uitgever" functioneerde...

 

  P(aul) Grund, Postjesweg 37''', 1057 DV Amsterdam
Op dit adres woont de fotograaf niet meer, naam wordt ook niet meer vermeld in de telefoongids voor Amsterdam...
Voorlopig resultaat: Hoogstwaarschijnlijk nog geldende auteursrechten. Foto in ons archief is niet online te bekijken.

 

  P.B. Kramer
Mogelijk Petrus Bernardus Kramer (Groningen, 2 februari 1878 - Groningen, 2 maart 1952)
https://rkd.nl/explore/artists/374779
Er zijn -volgens Groninger Archieven- geen erfgenamen bekend.
Fotograaf is meer dan 70 jaar geleden overleden, foto's zouden daarmee in het publiek domein terecht zijn gekomen...

 

  Foto "Arti" Assen
Markt 4 (en/of Brink) in Assen
Géén vermelding in het RKD register gevonden

 

  F.J. Hiemstra, fotograaf
Verl. Frederikstraat 26, Groningen
Géén vermelding in het RKD register gevonden

 

  Jan Hofma, fotoschip te Assen
Ooststellingwerf 12 september 1893 - Amsterdam 12 februari 1985
https://rkd.nl/explore/artists/463499
Tenzij er geen erfgenamen zijn, vallen de foto's nog onder auteursrecht...

 

  Lucht Foto Nederland (L.F.N.)
Kan via Google nog geen bedrijf vinden...

 

  Foto Bijpost Scheveningen
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog (september 1944 - 1946/'47) heeft er bij de familie Emmens (Zuiderstraat 11) een fotograaf uit Scheveningen gewoond als evacué vanwege de aanleg van V1 en V2 lanceerinrichtingen aan de Nederlandse kust. Wellicht is dit dezelfde persoon?
Mogelijk https://rkd.nl/nl/explore/artists/461982 ?

 

  Foto Wolters
Groningerstraat 70 Assen

 

  Schoolfotografen
Voorlopig resultaat:
Indien foto's niet voorzien zijn van een naam, is het onmogelijk vast te stellen wie de vervaardiger/rechthebbende is.
Bijkomend probleem is dat bijna alle foto's in de beeldbank als kopie zijn verkregen (voormalige Stichting 100-jaar OBS Zeijen), dus het origineel is niet in ons bezit (geweest).

 

  Van Groningens Foto-Atelier, Kerkstraat 15 Assen
.

 

  Foto "Lux" Van Groningen's Foto Atelier, Markt 21 Assen
.

 

  Foto Koning Assen
.

 

  Foto de Klerk Roden
.

 

  Noord Ned. Persfotoburo
.

 

 

(NOG) NIET VAST TE STELLEN...

  Foto Steenmeyer/Steenmeijer, Heerestraat 42-1 Groningen
https://rkd.nl/nl/explore/artists/record?query=steenmeijer&start=8 >>
Voorlopig resultaat: Meerdere fotografen mogelijk (vader en 2 broers). Nog niet vast te stellen wie de daadwerkelijke vervaardiger(s) is/zijn...
> Advies gevraagd aan Beeldbank Groningen.

Foto Steenmeijer is opgericht door Johannes Adrianus Steenmeijer (1856-1936). De zaak is overgenomen door zijn beide zoons, Jan Cornelis (1888-1968) en Siemen Johannes (1883-1957). Vanaf 1927 was het bedrijf gevestigd in de Herestraat. Vader Steenmeijer had zich toen al uit de zaak teruggetrokken.
In de jaren ’80 of misschien ’90 van de vorige eeuw is Steenmeijer overgenomen door Foto Kral (Objektief) uit Veendam. En Kral is op 21 oktober 2005 failliet gegaan...
Tussen de gebroeders Steenmeijer en de overname door Kral moeten er andere eigenaren zijn geweest. Of dat leden van de familie Steenmeijer waren is niet bekend.

De foto's van Foto Steenmeijer van na 1927 bevinden zich nog niet in het publiek domein. 
Het is echter (nog) niet vast te stellen of de auteursrechten op de foto's met de verkoop van het bedrijf zijn overgedragen én deze auteursrechten in het faillissement terecht zijn gekomen waardoor de foto's nu "verweesd" zijn.

 

  Drukkerij De Hes & Zonen, Meppel
Voorlopig resultaat: Drukkerij, dus waarschijnlijk alleen uitgever en geen fotograaf.
In dat geval vervalt het auteursrecht 70 jaar na uitgave naar het Publiek Domein.
> Advies gevraagd aan Oud Meppel
> Oud Meppel kan niet verder helpen...

 

ONDERZOEK AFGEROND

  V. Leer s.c.
Op de meeste foto's in bladen zoals "De Prins Der Geïllustreerde Bladen" rond 1910 staat een merk "V. Leer s.c." in de rechter onderhoek. Echter de foto's komen vanuit de hele wereld en binnen een zeer kort tijdsbestek, het kan dus onmogelijk één fotograaf geweest zijn. Mogelijk is het een uitgever, fotobewerkingsbedrijf of iets dergelijks. In dat geval zijn de foto's door verjaring in het Publiek Domein terecht gekomen...

 

  J.H. Schaefer Amsterdam
Geen vermelding in het RKD register gevonden.
Gezien de informatie en de vele gepubliceerde kaarten op https://www.prentbriefkaarten.info/schaefer-jh.html lijkt er geen sprake meer te zijn van geldende auteursrechten...

 

  R v.d. Velde Leeuwarden
Volgens informatie op de Beeldbank Groninger Archieven zijn de foto's in het Publiek Domein.

 

  Uitgeverij Nauta, Velsen
Jelle Nauta, geboren in Schraard op 5 december 1863. Overleden in Velsen op 21 november 1943.
Foto's op prentbriefkaarten (vóór 1927) zijn in 2014 door verjaring in het Publiek Domein terecht gekomen.
Referentie: https://hetnoordwijkblog.com/2018/07/02/blog10153-nauta-velsen/

 

  Schnabel, SC. Dirk Gerardus Andries Schnabel (1870-1933)
Foto's door verjaring in het publiek domein, referentie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Jack_de_Haas_(1911).jpg

 

  Groninger Instituut voor Archeologie
Foto's en tekeningen gemaakt bij opgravingen in en rond Zeijen door Dr. Albert van Giffen (1884-1973) / Jan Lanting (Zeijen) / H. Praamstra vallen onder het auteursrecht van de RUG.
Zonder toestemming mogen deze niet worden gepubliceerd!
Afbeeldingen in ons bezit zijn niet fysiek opgenomen in de beeldbank, maar de beschikbare informatie is wel beschikbaar gemaakt om onderzoek te vereenvoudigen.
Om een kopie van de foto's en tekeningen te ontvangen voor eigen onderzoek moet contact worden opgenomen met de documentalist van het genoemde instituut in Groningen.

 

  B. van der Zijl & Zn. Groningen
Benjamin van der Zijl, geboren in Veendam op 27 december 1854 en overleden in Assen op 15 mei 1916. Hij had zijn zaak aan de Folkingestraat 17a in Groningen.
https://rkd.nl/nl/explore/artists/record?query=Benjamin+van+der+zijl
Resultaat: Foto's zijn per 1 januari 1986 door verjaring in het Publiek Domein gekomen.

 

  "Uitgave L. Hensema"
Luitje Hensema was bewoner/kastelein van het café aan de Hoofdstraat 18 in Zeijen.
Geboren op 31 oktober 1887 te Oude Pekela en overleden 9 augustus 1922 te Zeijen.
Resultaat: Foto's zijn per 1 januari 1992 door verjaring in het Publiek Domein gekomen.

 

  Uitgeverij N.V. JosPé Arnhem
"Uitgever JosPé heeft van heel Nederland prentbriefkaarten laten maken. Joseph Peter Welker, een Hamburgse zakenman, liet in 1924 de naam JosPé inschrijven in het handelsregister in Hamburg. Eén jaar later kwam er een Nederlands filiaal in Arnhem, dat zich vanaf het begin toelegde op de toen nog zeer actieve markt van prentbriefkaarten. In de jaren zeventig kreeg het bedrijf het steeds moeilijker en in 1978 volgde een faillissement. Een doorstart was niet succesvol."
Bron: https://www.rhcvechtenvenen.nl/nieuws/469-negatievencollectie-jospe-prentbriefkaarten
Resultaat: Hoogstwaarschijnlijk zijn de auteursrechten in het faillissement terecht gekomen waardoor de foto's nu "verweesd" zijn.
Aanvulling: via Marktplaats hebben we een origineel glasnegatief van een foto uit Zeijen kunnen bemachtigen, dit versterkt het gevoel dat de foto's verweesd zijn.

 

  Barringe Erve Zeijen (1950/'51), Nederlands Openlucht Museum.
Resultaat: De foto's zijn 70 jaar geleden gemaakt en zijn daarmee door verjaring per 1 januari 2021/'22 in het Publiek Domein terecht gekomen...

 

  "Atelier Kramer Groningen"
Resultaat: Johannes Gerhardus Kramer (Groningen, 10 december 1845 - 4 december 1903)
Door verjaring zijn de foto's in het Publiek Domein terecht gekomen.

 

  "Eelsingh Photo Zwolle"
Resultaat: Jan Anthonie Eelsingh (Zwolle 1866 - 1949)
Foto van vliegweek in Helpman in 1911 is door verjaring in het Publiek Domein terecht gekomen.
Bron: https://rkd.nl/nl/explore/artists/Eelsingh%2C%20Atelier
Let op: zoon Wilhelm Eelsingh (Zwolle 1895 - 1976) is ook fotograaf geweest!

 

  Folkers, Gedempte Zuiderdiep 12b Groningen
  Persbureau Folkers, Prinsessenweg Groningen
  Persbureau Folkers, J.W. Frisoweg 77 Groningen
Hoogstwaarschijnlijk: Eisse Folkers, geb. 03-02-1903 - overl. 13-09-1965
https://rkd.nl/nl/explore/artists/394502
Voorlopig resultaat: Foto's vallen mogelijk nog onder het auteursrecht... Nog niet bekend of er erfgenamen zijn, of dat rechten zijn doorverkocht.
> Mogelijk: https://rkd.nl/nl/explore/artists/457228 !?
> Voormalig adres? "A. Folkers, Bachkade 4, 9722 BV Groningen"
> Vier foto's (bekend) in ons bezit zijn tot nader bericht niet online opgenomen.
> Brief gestuurd naar bovenstaand adres. (10-02-2020)
> Toestemming ontvangen via e-mail! (03-03-2020)

 

  M. Duveen, Fotograaf Groningen
Martin Duveen, Groningen 12 augustus 1877 - Auschwitz, 15 december 1942
https://rkd.nl/nl/explore/artists/423149
Door verjaring zijn de foto's in het Publiek Domein terecht gekomen.

 

INFORMATIE

Juridische Wegwijzer Archieven en Musea online (PDF)
Schrijvers: Beunen, A.C.; Schiphof, T.A. (Faculteit der Rechtsgeleerdheid)
Bron: http://hdl.handle.net/1887/19552 >>

RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis >>

Pictoright, auteursrechtenorganisatie voor visuele makers >>

Auteursrecht.nl >>

Wat je moet weten over auteursrecht op foto's (PDF) >>

Online plaatsen oude foto’s: gerechtshof Den Haag vernietigt uitspraak >>

Erfgoed Leiden mag op zwart gezette foto’s weer online publiceren >>

 

Afkortingen Eigen Werk

ASP - Alie Scholtens-Post
ATW
- Aletta Tatar-Weelinck
EBO
- Erna Boxma
HDU
- Henk Duit
HNI - Harm Nijboer
GRO
- Jaap Groenendal
LFL - Andrea Leidekker-Fleddérus
LVR - Lyanne Vroom
RHE - Roelof Heling
RTJ - Rolf Tjassens
WJR - Tineke Reitzema-Hofsteenge