Beeldbank Schoolkring Zeijen

OVER DE BEELDBANK

Deze beeldbank, ofwel fotoarchief is een onderdeel van de website Historisch Zeijen.nu. Historisch Zeijen.nu is een hobbymatig initiatief van enkele inwoners van de Schoolkring Zeijen. De formele redactie ligt bij de stichting Website Schoolkring Zeijen, de beheerder van de website Zeijen.nu.
De beeldbank bezit een omvangrijke collectie oude én nieuwe foto's, ansichtkaarten en tekeningen, waarvan op dit moment 3462 afbeeldingen te bekijken zijn via deze website. Veel (gedigitaliseerde) afbeeldingen zijn door (oud-)inwoners van de Schoolkring aan de Beeldbank geschonken met de achterliggende gedachte om primair het algemeen cultuurhistorisch belang te dienen en niet voor allerlei commerciële toepassingen te (laten) gebruiken.

Het doel van de website is de geschiedenis van de dorpen binnen de schoolkring Zeijen in beeld vast te leggen en te documenteren. Door dit alles gestructureerd en duurzaam op te slaan blijft de informatie bewaard voor volgende generaties. Ons historisch en cultureel erfgoed!

Over auteursrecht

Op veel beeldmateriaal rust auteursrecht. Dit houdt in dat het zonder toestemming van de rechthebbende niet gepubliceerd mag worden. In de meeste gevallen ligt het auteursrecht bij de maker of de erfgenamen van de maker. Deze rechten vervallen zeventig jaar na de dood van de maker of het verschijnen van de foto. Op Historisch Zeijen.nu en de Beeldbank zijn alleen foto's te bekijken die, voor zover ons bekend door ons, openbaar gemaakt mogen worden. Indien je desondanks op Historisch Zeijen.nu of in de Beeldbank een foto tegenkomt en bezwaar hebt tegen de publicatie daarvan op internet, kun je contact met ons opnemen. Als het bezwaar gegrond is zullen wij de foto verwijderen, of naar wens een rechthebbende vermelding toevoegen.

Wij streven er serieus na om de wettelijke bepalingen rond auteursrechten te respecteren en doen met de beschikbare en te vinden informatie zo goed mogelijk onderzoek naar een eventuele rechthebbende.

(Lopend) auteursrecht onderzoek »


Over privacy

De informatie op deze website is grotendeels toegankelijk voor internet zoekmachines. Echter bepaalde pagina's kunnen om verschillende redenen worden afgeschermd voor indexering. De informatie op die pagina's zal dan niet in de zoekresultaten van zoekmachines voor komen.

Foto's worden opgenomen in de beeldbank om activiteiten en/of personen in een mooi daglicht te stellen. Mocht je het desondanks niet prettig vinden dat een foto waar jij op staat is opgenomen of dat jouw naam bij een foto staat vermeldt, dan mag je dit natuurlijk aangeven! We zullen in overleg de foto verwijderen of aanpassen, dan wel jouw naam aanpassen/maskeren. Ook kunnen we de bewuste foto en informatie zoals hierboven vermeldt afschermen voor zoekmachines. Contact kan via het contactformulier of rechtstreeks naar .

Statistiek

 • 16 juni 2015 - Demonstratie beeldbank plannen tijdens de koffieochtend in het MFA
 • 17 september 2015 - Beeldbank open voor het publiek met 300 foto's
 • 9 oktober 2015 - 400 foto's
 • 14 december 2015 - 600 foto's
 • 5 februari 2017 - 900 foto's
 • 6 maart 2017 - 1000 foto's
 • 20 maart 2017 - 1200 foto's
 • april 2018 - 1500 foto's
 • maart 2019 - 2000 foto's
 • april 2020 - 2500 foto's
 • 18 november 2021 - 3000 foto's
 • 13 juli 2024 - 3462 foto’s (stand nú)