Beeldbank Schoolkring Zeijen

SCHOOLKINDEREN UIT DE OMGEVING VAN VRIES VOOR DE FEESTTENT VAN ALBERT HOFKAMP


De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten... Jouw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op deze pagina te verbeteren en aan te vullen! Je kunt contact met ons opnemen door het formulier in te vullen.

  Pagina terug

Schoolkinderen uit de omgeving van Vries voor de feesttent van Albert Hofkamp

Rechts de verdwenen Stroetenweg richting de Asserstraat in Ubbena.
Links op de foto is *nu* de weg Vriezerhoek.

Provinciale Drentsche en Asser courant, 18 september 1911:
"VRIES, 16 Sept. De kinderen van de hoogere klassen der scholen te Bunne, Donderen, Vries en Oudemolen maakten hedenmiddag onder geleide van onderwijzers en onderwijzeressen een uitstapje naar 't vliegkamp, waar ze gastvrij ontvangen werden. De ruime restauratiezaal stond voor hen open, de éénen tweedekkers mochten van nabij bekeken worden. Er werd op rolschaatsen gereden, er werd geschermd, alles ter eere en tot groot genot der jeugd, die nooit zooiets zag. Eenige wedstrijden werden onder de kinderen gehouden, waarbij de heer Hofkamp 18 prijzen beschikbaar stelde voor de gelukkige winnaars, terwijl onder de minder fortuinlijke verliezers nog 48 prijzen verloot werden. Ten slotte werden eenige foto's genomen, waarna de jeugdige gasten hoogst voldaan huiswaarts lopen. Restaurateur, aviateurs en monteurs, allen komt een woord van lof en dank toe voor hun gulle gastvrijheid en welwillende bejegening."

Rechts de verdwenen Stroetenweg richting de Asserstraat in Ubbena. Links op de foto is *nu* de weg Vriezerhoek. Provinciale Drentsche en Asser courant, 18 september 1911: "VRIES, 16 Sept. De kinderen van de hoogere klassen der scholen te Bunne, Donderen, Vries en Oudemolen maakten hedenmiddag onder geleide van onderwijzers en onderwijzeressen een uitstapje naar 't vliegkamp, waar ze gastvrij ontvangen werden. De ruime restauratiezaal stond voor hen open, de éénen tweedekkers mochten van nabij bekeken worden. Er werd op rolschaatsen gereden, er werd geschermd, alles ter eere en tot groot genot der jeugd, die nooit zooiets zag. Eenige wedstrijden werden onder de kinderen gehouden, waarbij de heer Hofkamp 18 prijzen beschikbaar stelde voor de gelukkige winnaars, terwijl onder de minder fortuinlijke verliezers nog 48 prijzen verloot werden. Ten slotte werden eenige foto's genomen, waarna de jeugdige gasten hoogst voldaan huiswaarts lopen. Restaurateur, aviateurs en monteurs, allen komt een woord van lof en dank toe voor hun gulle gastvrijheid en welwillende bejegening." stroetenweg_xx

Datering: 16 september 1911

Album: Ubbena, Vliegveld

Fotonummer: 103

Maker: